Call Center: 02-281-5884

หลักการ และเหตุผล

Principle and Reason

ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นปัญหาที่พบในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และยังคงมีค่าสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ในเขตเมืองหลวงที่ต้องเผชิญปัญหานี้ในช่วงต้นปีทุกปี โดยสาเหตุของแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง ที่สำคัญเกิดจากการเผาในที่โล่ง การจราจรขนส่งและอุตสาหกรรม รวมทั้งกิจกรรมที่เกิดจากประชาชน ในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเขตเมืองของกรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรกว่า 15 ล้านคน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน และเป็นที่ทราบกันดีว่าต้นไม้มีความสามารถในการดักจับฝุ่นละอองได้ดี โดยเฉพาะในพืชที่มีลักษณะการแตกกิ่งก้านหนาแน่น ใบมีความหยาบ เหนียว และมีขน จะมีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นสูง จากการวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พบว่ามีต้นไม้ 6 ชนิด ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดักจับฝุ่น โดยยึดเกาะฝุ่นไว้ที่ผิวใบและมีความสามารถในการดูดซับเข้าไปภายในปากใบ ได้แก่ กระดุมทอง ไม้ตระกูลคล้า (คล้านกยูง) ต้นเศรษฐีเรือนใน ไม้ตระกูลเฟิน (เฟินขนนก เฟินเจ้าฟ้า) ไม้เลื้อย (ตีนตุ๊กแก) และต้นสนไซเปรส ดังนั้น การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ บริเวณในบ้านนอกบ้าน สถานที่ทำงาน ริมถนน และสวนสาธารณะ เพื่อเป็นการลดผลกระทบปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ที่สูงเกินมาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ เสมือนการสร้างภูมิต้านทานในระยะยาว รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน และเกษตรกร ที่สนใจเพาะพันธุ์เพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งจึงได้จัดทำโครงการ Green City ขึ้น

โควต้าจุดรับต้นไม้

Pick up Point
4
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

20,000 ต้น
100,000 ต้น
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

หมดเขตการลงทะเบียนรับต้นไม้แล้ว


5
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

10,000 ต้น
10,000 ต้น
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

หมดเขตการลงทะเบียนรับต้นไม้แล้ว


6
บริษัท ทีซีซี จำกัด

23,035 ต้น
28,000 ต้น
บริษัท ทีซีซี จำกัด

หมดเขตการลงทะเบียนรับต้นไม้แล้ว


7
BTS

20,000 ต้น
100,000 ต้น
BTS

8
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด

37,000 ต้น
185,000 ต้น
บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด

หมดเขตการลงทะเบียนรับต้นไม้แล้ว


ต้นไม้ที่ช่วยลดฝุ่น PM2.5

Tree for Reduce PM2.5
กระดุมทอง

เป็นพืชล้มลุกพุ่มเตี้ย สูงประมาณ 2 ฟุต ชอบอยู่กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยและชื้นแฉะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
คล้าหางนกยูง

เป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นสูง 40-60 เซนติเมตร ลำต้นใต้ดินเป็นเหง้ารูปกึ่งทรงกลมเรียงต่อกัน ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เศรษฐีเรือนใน

เศรษฐีเรือนในเป็นไม้กอขนาดเล็กที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคาร โดยปลูกในกระถางแขวนหรือปลูกเป็นพืชคลุมดิน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ไม้ตระกูลเฟิน

มีเฟินมากกว่า 2,000 สายพันธุ์ ที่เหมาะสำหรับปลูกในบ้าน ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงการโดนลม และอากาศแห้งๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ตีนตุ๊กแก

เป็นไม้เลื้อยเกาะเนื้อแข็ง ลักษณะของต้นตีนตุ๊กแกจะมีลำต้นเป็นเถา มีรากเล็กแตกออกตามข้อเพื่อการยึดเกาะและดูดอาหาร ใบของต้นจะเป็นแบบใบสลับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ต้นสนไซเปรส

เป็นไม้ยืนต้น ลักษณะเดี่ยว ทรงพุ่ม ที่ปลูกและขึ้นเองตามธรรมชาติ มีในหลายประเทศ มหาวิทยาลัย University of Science and Technology

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ต้นไม้ที่ช่วยลดฝุ่น PM2.5

Tree for Reduce PM2.5
กระดุมทอง

ผู้สนับสนุนโครงการ

Partner of Project